Skip to main content Skip to footer

Ronja Allum

Ronja er kulturkonsulent hos oss. (i permisjon)

Ronja er kunsthåndverker med hovedvekt på metall, men erfaring fra og interesse for en rekke andre materialer og kunstteknikker, deriblant porselen og tekstil. Hun har hoveddelen av sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo hvor hun først tok en bachelor i kostymedesig før hun gikk over til kunstfag og tok bachelor og master i kunstfag, avdeling Metall- og Smykkekunst i 2013.

Hun har verksted og atelier på Blaker Skanse som del av foreningen KunstSkansen. Parallelt med egen kunstpraksis har Ronja erfaring fra formidling, markedsføring og administrasjon ved museer og flere andre kulturarenaer, og som kursholder.