Skip to main content Skip to footer

Arbeidsomfang

Et fullt undervisningsår består av to semestre og 36 oppmøter. Undervisning, konserter, utstillinger, forestillinger og ekstra øvelser regnes som oppmøte. I tillegg må elevene påregne noe ekstra arbeid i forbindelse med prosjekter, forestillinger, konserter og utstillinger.

Høstsemesteret har oppstart i midten av august og vårsemesteret har oppstart i januar.

Det forventes at foreldre og elever setter seg inn i kulturskolens årsplan og rammeplan og leser informasjon som blir sendt ut via vår digitale plattform Speedadmin.