Skip to the content

Tilbud for voksne

Ønsker du å spille et annet instrument? Meld deg på det vanlige tilbudet på instrumentet. Vi tar opp voksne elever når vi har ledig kapasitet. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

GItar - voksen

thumbnail_Image-1_b

Musikk Myrvang

pilates 2

Pilates for voksne