Skip to main content Skip to footer

Fordypningsgruppen i musikk skal gi kulturskolens talentfulle musikere
ekstra utfordringer, og utvikle seg teknisk og musikalsk. Skoleåret
2023-2024 vil fokuset være på rytmisk musikk og improvisasjon.
Repertoar vil bli satt sammen ut fra sammensetningen av gruppa og i
samarbeid med lærer og elever. Samspillgruppen kan brukes i
kulturskolens egne forestillinger og i ulike interne og eksterne arrangementer.

Det forventes at eleven har et godt teknisk nivå på sitt instrument,
har evnen til å spille selvstendig og har gode øvingsrutiner. For å
bli del av gruppen må man må gå på et annet musikktilbud i kulturskolen og få en godkjenning av lærer.

 

Fordypning musikk