Skip to the content

Påmelding

Du kan søke deg inn på fag hele året

Hovedopptaket er i juni, men kulturskolen tar imot søknader til suppleringsopptak hele året.

Ordinært opptak grupper stoppes etter høstferie for høstsemester og etter vinterferie for vårsemester.

Velkommen

til Aurskog-Høland kulturskole

Aurskog-Høland kulturskole gir tilbud innen musikk, dans, teater og visuell kunst. Vår målgruppe er barn og unge fra 0-25 år, men voksne kan få plass ved ledig kapasitet.

@ahkulturskole