Skip to main content Skip to footer

Vi har fortsatt noen ledige plasser for skoleåret 2024/25!

Vi tar opp elever fortløpende gjennom hele året

Vi har ledige plasser på sang, og noen instrumenter

Vi tilbyr flere dansesjangre, både moderne og klassisk

Via skolekorps får du redusert semesteravgift!


Velkommen til Aurskog-Høland kulturskole!

Barn som spiller og synger

Vi har tilbud innen musikk, dans, teater og visuell kunst. Vår målgruppe er barn og unge fra 0 til 25 år, men voksne kan få plass ved ledig kapasitet.

Påmelding

Du kan søke deg inn på fag hele året

Hovedopptaket skjer 1. juni, men kulturskolen tar imot søknader til suppleringsopptak hele året. Opptak for grupper stoppes etter høstferien for høstsemesteret og etter vinterferien for vårsemesteret.

Aktiviteter

 

> Se flere aktiviteter her

Facebook