Skip to main content Skip to footer

Opptak i kulturskolen

Søknad om elevplass kan sendes hele året.

Viktige datoer:

1.6. for høstsemester: oppsigelsesfrist og første opptak. Kulturskolens hovedopptak gjøres i perioden juni-august.

1.12. for vårsemester: oppsigelsesfrist og første opptak. 

Nye elever tas inn på gruppetilbud t.o.m. uke 40 i høstsemesteret og uke 8 i vårsemesteret. Elevplasser på «individuelle» tilbud fylles opp når det blir ledig plass gjennom året. Disse kan også få opplæring i grupper der dette er hensiktsmessig.

Undervisningstilbudene gis primært til barn og ungdom, men voksne kan også gis mulighet når det er ledig kapasitet eller det opprettes egne tilbud til målgruppen. Ungdom vil gis prioritet ved opptak der dette er naturlig.

Søknader sendes gjennom vår nettside og påmelding er bindende. Foresatte bekrefter her at de har lest betingelsene.