Skip to the content

Foreldreinfo

SU-representanter

For å sikre medinnflytelse skal kulturskolen ha et samarbeidsutvalg me tre faste representanter. Disse bør representere elever fra de ulike fagomådene.

SU-representanter skoleår 2019-2020

Aina Lilleberg: aharefallet@hotmail.com (musikk)

Käthe Friesse: friess.kathe@gmail.com  (dans)

Kjersti Olberg Skaret: kjersti.skaret@tertitten.com (dans)