Skip to the content

Lærere

Stine Mørk Kvamme

Stine har en bachelor i drama og teater fra Høgskulen i Volda og et årsstudium i PPU fra OsloMet- storbyuniversitetet. 
Hun jobber også som selvlært lysdesigner og styrer lys på både teaterforestillinger og konserter. Hun driver et enkeltpersonsforetak og har bla vært regiassistent og inspisient i ulike forestillinger. 

Stine vektlegger trygghet, lekenhet, samspill og at hver elev skal bli sett og bidra med det de ønsker. 
Når det er mestring, konsentrasjon og samspill, gjerne med latter i gruppen, da trives hun spesielt godt.