Skip to the content

Visuell kunst

Videoer fra tilbudet kan du se lengre ned på siden.

Visuell kunst

Disse kursene er noe for deg som liker å lage ting og som ønsker å utvikle dine kreative evner. På kulturskolens kunstgrupper arbeider vi variert med formgivning i forskjellig materialer.
Vi jobber for eksempel med skulptur, tegning, maling, lage animasjonsfilm, foto og  grafikk. Vi jobber med todimensjonale, tredimensjonale blandingsteknikker og digitale uttrykk.
Elevene lærer seg å uttrykke seg visuelt og bli kjent med ulike materialer og arbeidsmetoder. Disse vil variere fra semester til semester etter gruppens interesser og utvikling. 
De yngste elevene får en litt mer leken tilnærming til ulike kunstuttrykk og arbeidsformer, mens de eldre elevene får en grundigere opplæring i forskjellige materialer og arbeidsmetoder.
 
I løpet av semesteret blir det også holdt minst en interkommunal workshop der de litt eldre elevene kan delta, og hvert semester avsluttes med en lokal elevutstilling der absolutt alle deltar.
 
Aldersblandingen kan da bli noe annen enn gruppeinndelingen i søkefeltet her.
Anbefales fra 7 år.
 
Gjennom arbeidet med visuell kunst skal elevene:
·       Utvikle sin uttrykksevne, formsans og sine kunstfaglige ferdigheter
·       Utvikle skaperglede og oppleve mestring
·       Utvide sitt perspektiv og kulturforståelse gjennom utforskning av fortid, nåtid og fremtid
·       Utvikle evne til kommunikasjon, analyse og refleksjon i et lærings- og arbeidsfellesskap
·       Få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for høyere utdanning i visuell kunst
·       Bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv

Velg ønsket tilbud og trykk påmelding:
Påmelding