Skip to the content

Teater

Videoer fra tilbudet kan du se lengre ned på siden.

Teater

Drama og teater er et fag som har mange ulike arbeidsmåter. I løpet av teaterkurset skal vi skape situasjoner, hendelser og karakterer ut ifra ulike improvisasjonsøvelser. Vi skal altså finne på selv i øyeblikket. Hver øvelse har sitt eget tema og sin egen teaterform. Alt det som læres fra gang til gang samles til en visning på siste øvelse.

Kulturskolen tilbyr drama for aldersgruppen 10-14 år. For eldre elever henviser vi til de ulike teaterlagene som finnes i det frivillige kulturlivet.

Oppstart 24. mars 2021.

Undervisning vil foregå på musikkrommet hos kulturskolen, Bjørkelangen.

Instruktør er Juliane Husvik Sukkestad.

Teaterkurset er foreløpig avlyst.

Velg ønsket tilbud og trykk påmelding:
Påmelding