Skip to the content

Teater

Videoer fra tilbudet kan du se lengre ned på siden.

Teater

Drama og teater er et fag som har mange ulike arbeidsmåter. Vi jobber med blant annet improvisasjon, kroppsbevissthet, grunnleggende skuespillferdigheter, innlevelse, stemmebruk, utvikling av rolle og fremføring. Vi tar utgangspunkt i tekster, eventyr, dikt, monolog, bilder og assosiasjoner på veien mot et ferdig stykke. Et av målene er at elevene skal bli trygge på seg selv og hverandre gjennom drama og å fremføre skuespill på en scene. Vi leker, later som og ler mye!

Kulturskolen tilbyr drama for aldersgruppen 10-14 år. For eldre elever henviser vi til de ulike teaterlagene som finnes i det frivillige kulturlivet.

Oppstart 24. mars 2021.

Undervisning vil foregå på musikkrommet hos kulturskolen, Bjørkelangen.

Instruktør er Juliane Husvik Sukkestad.

Velg ønsket tilbud og trykk påmelding:
Påmelding