Skip to main content Skip to footer

Visuell kunst

Visuell kunst
Disse kursene er noe for deg som liker å lage ting og som ønsker å utvikle dine kreative evner. På kulturskolens kunstgrupper arbeider vi variert med formgivning i forskjellig materialer.
Vi jobber for eksempel med skulptur, tegning, og maling. Vi jobber med todimensjonale, tredimensjonale blandingsteknikker og digitale uttrykk.
Elevene lærer seg å uttrykke seg visuelt og bli kjent med ulike materialer og arbeidsmetoder. Disse vil variere fra semester til semester etter gruppens interesser og utvikling. 
De yngste elevene får en litt mer leken tilnærming til ulike kunstuttrykk og arbeidsformer, mens de eldre elevene får en grundigere opplæring i forskjellige materialer og arbeidsmetoder.

Nytt tilbud: Billedkunst 2D! I denne gruppen vil det være hovedfokus på tegning og maleri, teknikker, uttrykk og kunsthistorie. Gruppen vil passe godt for elever som ønsker å bli flinkere på teknikk, som motiveres av å øve og som liker å jobbe fokusert over tid. Elevene vil gå i dybden på teknikker som akryl, akvarellmaling, fargeblyanter, kull og pastell. Elevene vil dessuten se eksempler fra epoker i kunsthistorien samt lære om ulike uttrykk, stiler og hvordan disse har blitt utviklet og benyttet av kunstnere gjennom tidene.  
 
I løpet av semesteret blir det også holdt minst en interkommunal workshop der de litt eldre elevene kan delta, og hvert semester avsluttes med en lokal elevutstilling der alle deltar.
 
Gjennom arbeidet med visuell kunst skal elevene:
·       Utvikle sin uttrykksevne, formsans og sine kunstfaglige ferdigheter
·       Utvikle skaperglede og oppleve mestring
·       Utvide sitt perspektiv og kulturforståelse gjennom utforskning av fortid, nåtid og fremtid
·       Utvikle evne til kommunikasjon, analyse og refleksjon i et lærings- og arbeidsfellesskap
·       Få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for høyere utdanning i visuell kunst
·       Bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv

Lærer

  • June Jeanine Kristiansen

Velg ønsket tilbud og trykk påmelding: