Skip to main content Skip to footer

Oppsigelse av plass

Utmelding skal skje skriftlig på epost til kulturskolen@ahk.no eller gjennom speedadmin innen 1.juni og 1.desember. Oppsigelse av plass vil gjelde fra førstkommende semester. 

Elever som ønsker å fortsette kommende skoleår må re-registrere innen 1.6., ellers mister de plassen.

Ved mislighold av plass kan rektor vurdere oppsigelse av elevplass. Ved flytting fra kommunen kan elevplass sies opp utenom ordinære frister, men i god tid før flytting finner sted. Inneværende semester vil bli fakturert, men det kan vurderes å fakturere for kort semester.