Skip to main content Skip to footer

Oppsigelse av plass

Utmelding skal skje skriftlig på epost til kulturskolen@ahk.no eller gjennom speedadmin innen 1.juni og 1.desember. Oppsigelse av plass vil gjelde fra førstkommende semester. 

Ved mislighold av plass kan rektor vurdere oppsigelse av elevplass. Ved flytting fra kommunen kan elevplass sies opp utenom ordinære frister, men i god tid før flytting finner sted. Inneværende semester vil bli fakturert, men det kan vurderes å fakturere for kort semester.