Skip to main content Skip to footer

Elevbetaling

Priser på elevplass, materialavgift, instrumentleie, søskenmoderasjon og korpsmoderasjon fastsettes av kommunestyret gjennom budsjettbehandlingen.

Eleven faktureres for hvert semester. Faktura sendes ut mot slutten av semesteret.

Ved oppsigelse i semesteret faktureres full avgift for inneværende semester, men sier man opp plassen etter første time (før andre time), utløser det ikke betaling av semesteravgift.

Det er mulig å dele opp betalingen av semesteravgift ved å henvende seg til økonomiavdelingen på Rådhuset: Tlf.: 63 85 25 00 – E-post: postmottak@ahk.no

Ved dokumentert langvarig (minimum to måneder) sykdom, refunderes elevavgift forholdsmessig.

Ved lærers langvarige fravær (over 3 uker) uten at kulturskolen klarer å skaffe vikar, vil elevavgiften reduseres tilsvarende.