Skip to main content Skip to footer

Priser

Elevplass per semester kr 1400,-

Ordinær plass i kulturskolen per semester (halvår)

(+ materialavgift 150kr)

 

Elevplass SFO gruppetilbud per semester kr 1000,-

SFO-plass i kulturskolen per semester (et halvår).

(+ materialavgift 150kr)

Semesterpris ved søskenmoderasjon kr 1000.-

En plass i kulturskolen per semester (et halvår) fra søsken nummer to.

(+ materialavgift 150kr)

Forutsetter at søsken er registrert med samme betaler.

Elevplass via skolekorps per semester kr 800,-

Elevplass i kulturskolen via skolekorps per semester (et halvår). 

Elever som går i skolekorps faktureres med rabattert pris og ordinær materialavgift på 150kr.

Materialavgift per semester kr 150,-

Dekker diverse avgifter/utgifter knyttet til elevplassen. 150kr per elev per semester, i tillegg til elevplass. Materialavgiften betales kun en gang per elev uavhengig av antall tilbud eleven går på.

Kortkurs kr 1000,-

Kortkurs (+ 150kr materialavgift)

Instrumentleie per semester kr 450 ,-

Vi har en god del instrumenter til leie. Ta kontakt for å få høre hva som er tilgjengelig.

Nybegynnere prioriteres. Kulturskolelærerne veileder gjerne ved kjøp av eget instrument. Leien faktureres per semester og kommer i tillegg til plass og materialavgift.

Friplass 0,-

Friplass kan innvilges ved dokumentasjon på inntekt i husstanden tilsvarende grense for fri barnehageplass (615590,- i 2023).

Man kan søke om en friplass (gratis plass) per barn. Friplassen gjelder for ett skoleår av gangen og søknaden må være innvilget før fakturaen for inneværende semester skal utsendes.

Søknadsskjema og info:

Friplassøknad | Aurskog-Høland Kulturskole (aurskogholand-kulturskole.no)

Faktura blir sendt ut mot slutten av hvert semester. Det er mulig å dele opp faktura ved henvendelse til økonomiavdelingen på Rådhuset.

Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret i juni for påfølgende skoleår.

Makspris per elev er 6000,- kr per år pluss materialavgift på 300,-