Skip to main content Skip to footer

Småbarnstilbud 0-6 år

Babysang - Musikk fra livets begynnelse - GRATIS tilbud

(fra ca. 3–12 måneder).
Musikklek i en trygg og vennlig atmosfære med faste sanger, ringdanser og regler gir en god assosiasjon. Musikalsk hukommelse utvikles. Babyen lærer å lytte til musikkstykker og får dermed øvelse i konsentrasjon. I en musikksamling får barnet en helhetlig sanselig stimulering. Mor eller far deltar aktivt i timen. Det legges opp til en musikalsk dialog mellom barnet og voksen. Det tre måneder gamle spedbarnet reagerer spontant på musikk med bevegelser, lyder og ansiktsuttrykk. Undervisningen legger til rette for musikkutfoldelse som stimulerer og videreutvikler det lille barnet for musisk og lekende samspill.

Mandager kl 13.00-13.40 Dette foregår i gymsalen på helsehuset på Bjørkelangen.
Husk påmelding!

Småbarnssang 1-3 år

Småbarnssang er en videreføring av babysang der foreldre og barn sammen får musikalske opplevelser. Her får foreldre utvidet sitt repertoar av barnemusikk, barnet får trent sanser og konsentrasjon samtidig og man får en koselig stund sammen.

Torsdager kl 17-17.40 Aurskog-Høland Kulturskole blackbox (Bjørkelangen skole). Lærer: Emma

Danselek 3-5 år

Dette er en introduksjon til dans for 3-5 åringer. Dette er en lekbetont time hvor vi trener motoriske ferdigheter sammen med opplevelse av bevegelse.Vi jobber med romfølelse, kroppsbevissthet, koordinasjon og rytmeforståelse til kjente barnesanger og andre sanger.

Ny tid fra høsten 2024: Onsdag kl 17.00 -17.45 på Kulturskolen, Bjørkelangen skole, dansesalen


Cool Kidz 4-6 år
Cool Kidz 4-6 år er en introduksjon til dans. Dette er en lekbetont time hvor vi trener motoriske ferdigheter sammen med opplevelse av bevegelse.
Vi jobber med romfølelse, kroppsbevissthet, koordinasjon og rytmeforståelse til kjente barnesanger og andre sanger. 
I Cool Kidz er innholdet i klassen knyttet opp mot dansesjangere som hiphop, jazzdans og moderne dans.

Tirsdag kl 17.30 -18.10 på Kulturskolen, Bjørkelangen skole, dansesalenVelg ønsket tilbud og trykk påmelding: