Priser

Elevplass

En plass i kulturskolen koster i 2018/2019 kr 1300,- per semester (et halvår).

Kortkurs koster kr1000,-

I tillegg kommer materialavgift kr 100 per semester, og evt. instrumentleie kr. 400 per semester.

Faktura blir sendt ut mot slutten av hvert semester. Det er mulig å dele opp faktura ved henvendelse til økonomiavdelingen på Rådhuset.

Søskenmoderasjon: Forutsetter at de faktureres på samme faktura med samme betaler.

25 % for søsken nr 2 

50 % for søsken nr 3

Instrumentleie

Vi leier ut de fleste instrumenter.

Instrumentleie er kr. 400 per semester.

Vi leier ikke ut instrumenter til voksne elever.

Skolekorps

Skolekorps får elevplassen til kr. 800 per semester for alle elever med tillegg av kr. 100 i materialavgift (dekker diverse avgifter/utgifter knyttet til elevplassen).

Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret i desember for påfølgende år.

Søskenrabatt

25 % for søsken nr 2 

50 % for søsken nr 3