Ofte stilte spørsmål

Kulturskolen har ett hovedopptak i året. Vi tar ellers opp elever gjennom hele året, så snart det er ledig plass på et tilbud.

Ja, vi leier ut fiolin, cello og noen blåseinstrumenter. Det koster 400,- Vi leier ikke ut til voksne elever.

Når noen av våre lærere er syke eller på annen måte må være borte fra undervisningen, gjør vi det vi kan for å skaffe en kvalifisert vikar slik at undervisningen kan gjennomføres som planlagt.

 

  1. Dessverre klarer vi ikke alltid dette ved akutt sykdom, og da kan undervisningen bli avlyst. Melding om dette sendes ut på sms til den som vi har registrert i vår database. Hvis det blir mange avlysinger i løpet av et skoleår, kan vi gi reduksjon i elevpengene som en kompensasjon for mistet undervisning. Dette gjelder dersom det blir mer enn to avlysinger uten at vi klarer å sette inn vikar.
  2. Ved lengre sykemeldinger og permisjoner blir det alltid satt inn vikar, men timeplanen kan bli noe endret i samråd med elever og foresatte. Hovedmålet vårt er å gjøre undervisningen så stabil som mulig gjennom hele skoleåret.

 

 

Oppsigelse av elevplass skal skje skriftlig til kulturskolen. Det er ikke tilstrekkelig å si fra til læreren din

Alle elever i Aurskog-Høland kulturskole får skriftlig beskjed om opptaket.  

 Dersom du ikke ønsker å benytte tildelt plass, er det noen viktige datoer å huske på:

1. juni: Dersom du ikke ønsker å starte på høstsemesteret, må du sende skriftlig oppsigelse innen denne datoen. Sier du opp plassen etter denne datoen, må du uansett betale for høstsemesteret.

1.desember: Dersom du ønsker å slutte etter høstsemesteret, må du sende skriftlig oppsigelse innen denne datoen. Sier du opp plassen etter denne datoen, må du uansett betale for vårsemesteret.

Skriftlig oppsigelse kan godt skje via speedadmin eller pr. epost til kulturskolen@ahk.no