Korps

Elever som går i skolekorps har rett på plass i kulturskolen på sitt instrument til redusert pris.

Ta kontakt med ditt lokale skolekorps, og søk deretter plass i kulturskolen.

Skriv navnet til skolekorpset i merknadsfeltet når du søker kulturskolen, så får vi registrert rett kontigent.

Skolekorps får elevplassen til kr. 800 per semester for alle elever med tillegg av kr. 100 i materialavgift (dekker diverse avgifter/utgifter knyttet til elevplassen). Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret i desember for påfølgende år.