SU-representanter

For å sikre medinnflytelse skal kulturskolen ha et samarbeidsutvalg me tre faste representanter. Disse bør representere elever fra de ulike fagomådene.

SU-representanter skoleår 2018-19

1. Anne-Lise Dahl: ann_dahl@hotmail.com

2. Christian Mayer: maxmops2017@gmail.com

3. Aina Lilleberg: aharefallet@hotmail.com

 

 

Årsplan