Skip to the content

Samarbeidsutvalg

SU-representanter skoleår 2019-2020 (valgt på foreldremøte høst 2019)

Aina Lilleberg: aharefallet@hotmail.com (musikk)

Käthe Friess: friess.kathe@gmail.com  (dans)

Kjersti Olberg Skaret: kjersti.skaret@tertitten.com (dans) 

Disse kan kontaktes om det er saker man ønsker skal bli tatt opp på SU møtene. 

 

Om Samarbeidsutvalg - SU (fra lokal rammeplan)

For å sikre medinnflytelse, skal kulturskolen ha et samarbeidsutvalg (SU). Det avholdes et felles foreldremøte for kulturskolen ved oppstart av skoleåret der det velges tre faste representanter til SU, samt to vararepresentanter. Det er en fordel om de faste representantene har elever innen ulike fagområder; dans, teater, kunst og musikk. De ansatte ved kulturskolen velger en representant til SU. SU velger selv leder og nestleder. SU er et rådgivende organ, og informeres om kulturskolens planer og aktivitet, og vil gjennom sitt arbeid bidra til at tilbudet til barn og unge i kommunen blir best mulig. Rektor samarbeider med SU. Det avholdes minimum ett møte pr. semester.