Skip to the content

Regional Fløytedag

29. oktober 2022 - kl.. 09.00

Tilbudet er til elever ved kulturskoler, skolekorps, og voksene fløytister fra amatørkorps. Det vil bli samspillgrupper, mesterklasse og konsert! Opplegget er gratis. Fløytedagen er på Lørenskog Musikk- og Kulturskole.