Årsplan

Dato Aktivitet Sted Elever
7.-11.januar Oppstart undervisning Kulturskolen Alle
01.februar Frist drømmestipendet kulturskolen@ahk.no Elever født tidligst 1999 og senest 2006
Uke 8 Vinterferie   Alle
3.mars Frist UKM    
12.aprisl Elevtilbakemelding fra lærer   Alle
15.-22.april Påskeferie   Alle
16.juni Kunstutstilling Kulturskolen Alle