Teater


Teater/musikal

Teater/musikal er et fag som har mange ulike arbeidsmåter. Vi jobber med blant annet improvisasjon, teatersport, grunnleggende skuespillferdigheter,
innlevelse, sang og stemmebruk, utvikling av rolle og fremføring. Vi tar utgangspunkt i tekster, eventyr, dikt, monolog, bilder og assosiasjoner på veien mot et ferdig stykke.

Et av målene er at elevene skal bli trygge på seg selv og hverandre, og å fremføre skuespill og musikalinnslag på en scene. Vi leker, later som og ler mye!


Kulturskolen tilbyr drama for aldersgruppen 7-13 år. For eldre elever henviser vi til de ulike teaterlagene som finnes i det frivillige kulturlivet.



Velg ønsket tilbud og trykk Påmelding:




Tilbake

Teater-musikal

Overordnet mål

Gjennom arbeidet med teater-musikal skal eleven:

 • Utvikle uttrykksevne, formsans og ferdigheter i å agere
 • Kunne anvende teater som kommunikasjonsmiddel
 • Oppleve mestringsglede og positiv egenutvikling
 • Utvikle evne til kritisk tenkning, empati og lagspill
 • Utvikle evne til å utforske fortid, nåtid og framtid
 • Få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for høyere utdanning i teater
 • Bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv

 

Forventninger til eleven 

 • Det forventes at eleven møter opp forberedt til timen ved f.eks. å øve inn replikker fra manus eller andre oppgaver gitt av læreren
 • Det forventes at alle møter opp hver time for at gruppen skal få progresjon i læringsprosessen. Ved fravær gis beskjed til lærer

 

Reglement

 • Møt opp i god tid og vær klar til timen begynner
 • Foreldre får vanligvis ikke være med inn på timen
 • Anbefalt antrekk: klær som er lett å bevege seg i