Instrumentopplæring

Kulturskolen gir opplæring på de fleste instrumenter.

Vi har tilbud på Aursmoen, Bråte, Løken og Bjørkelangen.  Kulturskolen holder til på Bjørkelangen.

Overordnet mål

Gjennom arbeidet med musikk skal eleven

 • Oppnå gode ferdigheter på instrumentet sitt ut fra nivå og ambisjonsnivå
 • Oppleve mestringsglede og positiv selvutvikling
 • Utvikle seg til selvstendige utøvere som har glede av musikk livet gjennom
 • Utvikle evnen til aktiv lytting
 • Utvikle evnen til samspill og samarbeid
 • Få muligheter til fordypning som eventuelt kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning i musikk
 • Kunne bidra i et levende kulturliv

 

Arbeidsmetoder 

 • Undervisningen foregår i utgangspunkt ukentlig, individuelt og/eller i grupper. Elevene kan spille i par/gruppe hvis de ønsker dette og det er hensiktsmessig. Timene kan dermed variere noe med hensyn til ulike aktiviteter
 • Det forventes at undervisningsmateriell til bruk i undervisningen kjøpes i samråd med lærer og medbringes med til undervisningen
 • Det forventes at eleven bruker minst en 30 min pr. dag til egenøving for å få god progresjon. Alle elever forventes å møte "motbakker" som må overvinnes for å komme videre. Gode rutiner gjør de fleste dager til gode dager og det å jobbe seg gjennom motbakkene er noe som virker positivt inn i veldig mange andre sammenhenger også
 • Eleven oppmuntres til å delta på minst en konsert i året. Kulturskolen arranger både stor konserter og mindre elevkonserter i løpet av skoleåret. Konserter er en del av undervisningen

 

Reglement musikk

 • Timene er på 23 minutter + 2 minutter opp og nedpakkingstid. Det er derfor viktig at elevene møter opp i god tid.
 • Gi beskjed til læreren om man ikke kan komme på timen.
 • Hvis man gjentatte ganger ikke møter opp til timene vil man etter en advarsel fra kulturskolen miste plassen.