Årsplan

Dato Aktivitet Sted Elever
20.08 Oppstart undervisning Alle Alle
04.09 Foreldremøte Kulturskolen Alle
21.09 Åpningsforestilling KulturArena Kompaniet
22.09 Åpen dag Kulturskolen  
uke 40 Høstferie   Alle
uke 45 Huskonsertuke   Se info fra lærer
20.10 Heyerdal workshop   Se info fra lærer
16.11 Heyerdal markering KulturArena Se info fra lærer
uke 47-49

Prosjektuker

ordinær indervisning utgår

Kulturskolen Se egen timeplan
uke 47+48 Fellesøving musikk KulturArena  
03.12 Generalprøve KulturArena  
07.12 Tekniske prøver KulturArena  
8.12 Forestilling KulturArena  
uke 50 Huskonsertuke   Se info fra lærer
18.12 Siste undervisningsdag   Alle