Visjon

Skaperglede og kunnskap møter drømmer

Mål

Kulturskolen skal

  • Gi alle elever mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter i de ulike kunstfagene
  • Gi alle elever mulighet til å finne og formidle egne kunst- og kulturuttrykk
  • Styrke elevenes estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse
  • Styrke elevenes evne til kritisk refleksjon og selvstendige valg
  • Gi fordypningsmuligheter som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning innen kunst- og kulturfag, og i samarbeid med skoleverket bidra til et helhetlig kunst- og kulturfaglig tilbud til alle barn og unge
  • Som lokalt ressurssenter medvirke til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse, og i samarbeid med kulturlivet tilby kunst- og kulturfaglig støtte til opplæring og formidling til hele lokalsamfunnet