Kulturskolerektor

Stine Magnussen

Tlf: 48154110

email: stine.magnussen@ahk.no

Sekretær

Aud Halvorsrud

Tlf: 67205423

email: kulturskolen@ahk.no

Elevansvar; innmelding og utmelding.

Prosjektansvarlig

Camilla Aasnes Engås

Tlf: 67205423

epost: camilla.aasnes.engas@ahk.no

Ansvar for skoleprosjekter, eksterne oppdrag og rombooking til undervisning

Åpningstider