Komlan Samuel Olou

Lærer

Initialer: SAMOLOU

Email: samolou@hotmail.com
Mobil: 98030559
Tlf:

Underviser i
Visuell kunst

Komlan er utdannet kunstner og pedagog med flere utstillinger og symposier. Han har sertifikat fra College Artistique et artisanal fra Togo i 1992, diploma fra Ghanatta Collage of Art og Design fra Ghana i 1995. Mastergrad ved Kunst Høyskolen i Oslo i 2007 og PPU ved Høyskolen i Oslo. Han har lang erfaring som kunstner og har jobbet som assisterende rektor, prosjektleder, lærer og undervist ved skoler, akademier og universiteter i over 15 år. Han ser mangfoldet av estetiske uttrykk på tvers av kulturer og globaliseringen av kultur.