Anne Jordhus-Lier

Lærer

Initialer: ANNELI

Email: annejl@lierfoss.no
Mobil: 95038914
Tlf:

Underviser i
Fløyte

Anne er utdannet musikkpedagog og fløytist fra Norges musikkhøgskole og Universitetet i Oslo. Hun har jobbet som fløytelærer i kulturskoler, musikklærer i grunnskolen og som korpsdirigent. Hun har også jobbet med musikkundervisning i Sør-Afrika. I tillegg til dette holder hun nå på med en doktorgrad i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole. Hun er opptatt av at kvalitet, innsats, engasjement og opplevelser skal gå hånd i hånd. Hun vil skape et godt fløytemiljø i gruppa, der elevene kan utvikle seg ut fra sine egne forutsetninger gjennom individuell opplæring og samspill.
true