Årsplan skoleåret 2019-2020

Alle elever får tilsendt semesterplan innen 9.9.  tilpasset hver gruppe/elev. Disse bygger på den felles årsplanen.